top of page

RECENT POSTS: 

FOLLOW ME:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • Instagram Clean Grey

بررسی سیزده اثر

«بررسی سیزده اثر» به نقد و معرفی کتابهای زیر پرداخته است

1- سفر به تاریکخانه ی فرهنگ مردانه

نگاهی به داستان تاریکخانه ی آدم از فرشته مولوی

2- یک شاهکار ادبی

نگاهی به "ژاک قضا و قدری و اربابش" از دنی دیدرو

3- استریندبرگ و ناتورالیسم

بررسی نمایشنامه ی "پدر" از آگوست استریندبرگ

4- داریوش مهرجویی در خرابات

نقد رمان "در خرابات مغان" از داریوش مهرجویی

5- کالبد مکتوب ابوتراب خسروی

نقد رمان "ملکان عذاب" از ابوتراب خسروی

6- برخورد با سکس در رمان "گم نامی"

بررسی رمان "گم نامی" از محمدجان تقی بختیاری

7- خسته از زنان پخمه و مردان رذل

نگاهی به کتاب "زنی با زنبیل" از فرخنده آقایی

8- سفر بهمن فرسی به هند

نگاهی به سفرنامه ی "جور هندستان" از بهمن فرسی

9- در جستجوی ریشه های "هزار و یک شب"

بررسی کتاب پژوهشی "هزار افسان کجاست؟" از بهرام بیضایی

10- خیزش مهم زنان ایران که پشتیبانی نشد

"بررسی" خیزش زنان ایران در اسفند 1357

کار مشترک مهناز متین و ناصر مهاجر

11- شهرنو، داغ ماندگار

بررسی کتاب "شهر نو" گزارش محمود زند مقدم

12- شوخی با صد سال تاریخ جهان

نگاهی به رمان "مرد صد سال های که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد" از یوناس یوناسن

13- دفتر شعر "زمستان معشوق من است"

بررسی دفتر شعر "زمستان معشوق من است" از مانا آقایی

حوض یشم

 

چنانکه رستم الحکما می گوید، در میان دریاچه‎ی روبروی چهلستون حوض کوچکی از سنگ یَشم برای تفریح شاه سلطان حسین صفوی ساخته بودند. او با سوگلی‎اش در جایی مخصوص که برایش تدارک دیده بودند به تماشای پیکر برهنه‎ی زیباترین دختران ایران می‎نشست که با پیچ و تاب تَن‎های لطیف‎شان در آن آبِ پاک، شناکنان برایش دلبری میکردند:حکایتِ حوض یَشم، راحتخانه، حظخانه و لذّتخانۀ شاه سلطان حسین"وقتی که آن فخرِ ملوک با معشوقۀ خود بر آن نشیمن می‎نشست، آب پاکی در آن حوض یشم جاری [بود] و جواهر رنگارنگ و لعل‎های رخشانِ بسیار در آن میریختند. پیوسته از فوّارهاش آب می‎جوشید. کشتی بسیار خوبی ساخته و در آن انداخته بودند که گاهگاهی شاه شاهان با زنان ماه‌طلعتِ حورلقای خود در آن می‎نشست و آن کشتی را به گردش می‎انداختند و او حظّ میکرد و لذّت میبرد.زنان ماه پیکرِ سیم اندامِ سروقدِ گلرخسارِ سمَن‎بَرَش در آن دریاچه به شناوری و آب‎بازی مشغول [میشدند] و در هوای گرم، یعنی در فصل تابستان، آن سلطانِ جمشید نشان، در میان آن دریاچه بر نشیمنِ شاه‎نشین، بر لبِ حوض یشمِ پُرجواهر جلوس مینمود.

SEARCH BY TAGS: 

No tags yet.
bottom of page